BYPORTEN NORD

KONTAKT DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S PÅ +45 8678 4744


BYPORTEN IND TIL AARHUS


BYPORTEN SYD og BYPORTEN NORD er en del af den samlede vision for 'BYPORTEN' i Aarhus, hvis mange tårne kommer til at markere sig stærkt på begge sider af Viborgvej, henholdsvis nord- og sydsiden, og danner dermed en visuel port-virkning ind mod Aarhus centrum, såvel som ud af Aarhus.

På nuværende tidspunkt arbejdes der på anden del af 'BYPORTEN', men allerede nu kan BYPORTEN SYD, som er første del af projektet 'BYPORTEN', ses i Aarhus V med sin markante højde i området. BYPORTEN NORD bliver placeret blandt flere markante byggerier, og indgår dermed i denne tracerede mosaik, som terrænet indbyder til. Samtidig bliver det et ikonisk byggeri på grænsen til midtbyen med deraf følgende stor eksponering, som sikrer et godt kommercielt grundlag for brugernes virksomheder.


BYPORTEN NORD

BYPORTEN NORD er udformet med fokus på at skabe en elegant og fremadrettet arkitektur, som danner et moderne og funktionelt kontorhus, samtidig med at det er opført i en tidløs, enkel og stilren arkitektur.

Bygningens åbne planløsninger, gode dagslysforhold og lette tilgængelighed, via centrale trapper og elevatorer til de forskellige lejemål, sikrer stor fleksibilitet, som giver mulighed for at opdele ejendommen i forskellige afsnit eller lejemål. Det er derfor muligt for de enkelte lejere at indrette lejemålet efter deres specifikke behov og ønsker.

Ankomsten til BYPORTEN NORD sker via Bredskifte Allé, hvorfra der er adgang til parkeringskælder i to niveauer og parkeringsfaciliteter i terræn. Tilsammen giver det ca. 400 parkeringspladser, hvor der i tilknytning til parkeringsarealerne udføres cykelparkering.

Lejere og gæster ledes via den centrale allé frem til et fælles ankomst- og receptionsområde, med dertilhørende lounge. Hertil er der skabt et hyggeligt gårdrum med forskellige opholdsmuligheder. I forlængelse af receptionen er der fitness- og omklædningsfaciliteter, samt en stor fælles kantine. Fælles møde- og konferencefaciliteter er placeret i forbindelse med tagterrassen på Niveau 13.

BYPORTEN NORD bliver DGNB-certificeret i høj standard. Dette betyder at der i designet af bygningen er fokus på at minimere CO2-aftrykket og bygningens energiforbrug. Ligeledes er der sikret et godt indeklima ved at optimere luftkvaliteten, lysforholdene og akustikken, samt skabe en hensigtsmæssig indretning for lejerne. De udvendige arealer er beplantet med lav bøgepur, lagt ud til græsplæne eller beplantet med planter og træer, der understøtter biodiversiteten i området.


BYPORTEN SYD

BYPORTEN SYD stod færdig i 2022 og markerer sig i området med sin højde og placering i Aarhus V og er første del af projektet 'BYPORTEN', hvor de 12 tårne indgår i et samlet og arkitektonisk udtryk. Bygningen er udformet i en stram og tidløs arkitektur, som blødes op af de tracerede tårne, der sammen med facaderne danner nye perspektiver og oplevelser, alt efter hvor beskueren befinder sig.

BYPORTEN SYD er en flerbrugerejendom, designet i et fleksibelt modulært system, hvor lejemålene nemt kan opdeles. Opbygningen giver mulighed for en fleksibel indretning af både storrumskontorer, cellekontorer og møderum, ligesom også de tekniske installationer sikrer muligheden for fleksibilitet i indretningen. Indretningen af lejemål sker i samarbejde efter lejers behov og ønsker, mens lysindfald fra alle sider sikrer gode og lyse kontorlokaler.

Ankomsten til BYPORTEN SYD sker via Runevej, hvorfra der både er parkering i terræn og underjordisk, hvilket giver plads til ca. 270 biler og cykelparkering i tilknytning hertil. De to hovedindgange fører ind til bygningens foyerer, hvorfra der er adgang til de resterende niveauer. I forbindelse med indgangene er der fælles kantine samt fælles møde- og konference område, som kan benyttes af alle lejere og gæster af ejendommen.

BYPORTEN SYD er DGNB guld certificeret og der er derfor indtænkt bæredygtighed i byggeriet. Lige fra udførsel til brugen af ejendommen. Det dækker eksempelvis over valg af bæredygtige materialer, bygningens energiforbrug og godt indeklima for brugerne. De udvendige arealer er beplantet med bøgepur og træer, der understøtter biodiversiteten i området.


DGNB CERTIFICERET BYGGERI

DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S arbejder med at tænke bæredygtighed ind i byggeriet og i udviklingen af vores ejendomme fra de første indledende beslutninger til udførelsen af det færdige byggeri. Alt med afsæt i vores kompetencer og viden for at skabe langtidsholdbar og fremtidssikret arkitektur. Ved at integrere bæredygtighed i bygningerne, skabes stor værdi for vores lejere i form af bl.a. forbedret arbejdsmiljø, indeklima, totaløkonomi og minimale driftsudgifter.