DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S STÅR FOR ALLE FASER


DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S står selv for udviklingen, projekteringen og opførelsen af vores projekter. Lige fra første idé eller samtale, til et færdigbygget projekt. Virksomheden spænder over en bred vifte af viden og kompetencer, og har projektudviklere og arkitekter, som sidder med i alle faser i design- og byggeprocessen. Det sikrer at vi har fingre i alle faser af udvikling- og byggeprocessen, så kvaliteten er i top hele vejen gennem projekterne og at vi kan stå inde for alt hvad vi laver.

Vi sørger for at være der hele vejen igennem og udfører løbende rådgivning, lige fra en lejer kontakter os første gang, til de er kommet på plads og løbende har spørgsmål eller brug for hjælp. Det har resulteret i mange og blivende lejere, der udtrykker stolthed over at drive deres virksomheder netop herfra.



IDÉUDVIKLING AF BÆREDYGTIGT BYGGERI

DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S arbejder med at tænke bæredygtighed ind i byggeriet og i udviklingen af vores ejendomme fra de første indledende beslutninger til udførelsen af det færdige byggeri, for dermed at skabe langtidsholdbar og fremtidssikret arkitektur. Ved integration af bæredygtighed i byggeriet skaber vi samtidig værdi for vores lejere i form af bl.a. forbedret arbejdsmiljø, indeklima, totaløkonomi og minimale driftsudgifter.



PROJEKTUDVIKLING/PROJEKTERING

DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S udvikler løbende projekter, hvor virksomheden selv indgår i alle faser - fra første idé og skitse, til det færdige projekt og efterfølgende drift, hvilket sikrer en høj kvalitet hele vejen igennem.

Idet projektudvikling og projektering sker i tæt samarbejde mellem bygherren, tegnestuen, byggeledelsen og håndværkere sikres det, at der udarbejdes gennemtænkte og gennemarbejdede projekter der bygges optimalt og funktionelt, og dermed er sikret over for forandringer i fremtiden.



OPFØRELSE AF BYGGERIET

Der opføres løbende domicilbyggerier, som enten DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S selv udvikler eller på vegne af virksomheder, som ønsker deres egen domicilejendom. Under opførelsen af ejendomme agerer DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S selv bygherre og er konstant på stedet for at sikre, at tingene udføres til aftalt tid, pris og kvalitet. Alt dette sker i tæt samarbejde, så det sikres, at projekterne altid udføres i en høj kvalitet.



UDLEJNING

Virksomheden har flere kontorejendomme rundt i Aarhus, som alle er udformet efter de samme kvaliteter: moderne, fleksible og kvalitet i top. DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S sørger selv for udlejningen i egne erhvervsejendomme, og lejere vil tydeligt mærke vores store erfaring indenfor feltet, når vi rådgiver og hjælper lejeren med at komme godt på plads. Vi er med i processen fra start til slut og sørger for den efterfølgende drift via vores Facility afdeling.



DESIGNRÅDGIVNING

Grundet DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S mangeårige erfaring, haves en bred og dybdegående viden om byggeri og indretning. Derfor kan virksomheder drage stor nytte af vores designrådgivning til udvikling og indretning af lejemål.

Ved fastsættelse af lejemål rådgiver vi om funktionssammenhænge og indretning. Alt foregår i samråd med lejeren, således at brugen og indretningen af lejemålet bliver helt efter lejerens behov og ønsker, samt sikrer gode og funktionelle kontorer, baseret på lejerens virksomhedskultur og værdier.



DRIFT - FACILITY MANAGEMENT

DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S administrerer selv sin ejendomsportefølje via sin Facility Management afdeling, som har til opgave at udføre support, drifte og servicere alle de ejendomsmæssige funktioner i bygningerne.

Som en del af pakken, når der lejes kontorlokaler hos os, er vi altid i nærheden og har løbende kontakt med lejer og service af bygningen. Det er afgørende for os, at være der for lejerne, så de får de bedst mulige betingelser for gode lokaler til deres virksomhed og medarbejdere.